Varmuutta työhön

Seija Vinter suoritti huhtikuussa alkaneen LHA-asiantuntijuutta tukevan verkkokoulutuksen ensimmäisten joukossa. Koulutus on tuonut myös varmuutta omaan tekemiseen.

Koulutus antaa uutta näkemystä ja uskoa omaan osaamiseen, iisalmelainen Seija Vinter, 57, summaa.

Viime keväänä hän innostui aloittamaan lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuutta tukevan koulutuspaketin suorittamisen. Jo yli 35 vuoden ajan farmaseuttina työskennellyt Vinter haluaa kannustaa muitakin opintojen pariin, olipa työuraa jäljellä enemmän tai vähemmän.

– Opinnoista saa paljon päivitettyä tietoa, mistä saattaa huomata innostuvansa. Jos ei halua suorittaa isoa kokonaisuutta, voi tehdä pienempiä koulutuksia, hän vinkkaa.

Huhtikuussa Farmastoreen avautuneen verkkokoulutuksen ideana on, että liiton jäsenten on mahdollista päivittää osaamisensa vastavalmistuneiden kanssa samalle tasolle, vieläpä kohtuulliseen hintaan. LHA-asiantuntijuus on sisältynyt jo muutaman vuoden ajan farmasian perusopintoihin.

Farmasialiiton koordinoiman koulutuspaketin avulla Vinter sekä päivitti tietojaan että sai täysin uutta osaamista. Opintojen myötä hän kokee pystyvänsä palvelemaan apteekin asiakkaita entistä paremmin – ja karttuneet tiedot hyödyttävät myös häntä itseään.

– Kun hallitsee työnsä, sitä on mielekkäämpää tehdä, hän pohtii.

Asiakkaat valveutuneita

Lisäkoulutuksen tarpeeseen Vinter havahtui arkisessa työssään. Apteekin asiakkailla on aiempaa enemmän tietämystä ja mielenkiintoa lääkehoitoa kohtaan, minkä vuoksi he myös kysyvät enemmän.

– Asiakaspalvelutyössä on osattava sekä soveltaa että hakea tietoa.

Verkkokoulutuksesta kuultuaan Vinter alkoi kypsytellä ajatusta siitä, että suorittaisi opinnot vapaa-ajallaan. Hänellä on jo pohjaa lääkityskokonaisuuksien käsittelemisestä, mutta koulutuksen avulla on helpompi tunnistaa tapaukset, joihin pitäisi reagoida.

– Toki lääkitysongelmien tunnistamista helpottamaan voi apteekissa olla käytössä maksullisia ohjelmia, mutta koulutus antaa rohkeutta tehdä lääkärille ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Taustatuki tärkeää

Lopullinen päätös opinnoista syntyi, kun Vinterin tutoriksi lupautui entinen työkaveri, nykyisin Vieremän apteekkarina toimiva Anne Kumpusalo-Vauhkonen. Kollegalla on vahva osaaminen lääkehoidon kokonaisarvioinnista.

– Osaamisen kehittäminen on ollut minulle aina sydämen asia, ja Seija tiesi sen puolen minusta, Kumpusalo-Vauhkonen sanoo.

Apteekkari kokee, että lääkealan ammattilainen on velvoitettu pitämään osaamistaan yllä.

– Mielestäni farmasian koulutus antaa pohjan ja luvan lähteä tekemään työtä, mutta eihän valmiiksi tule koskaan, hän pohtii.

Kumpusalo-Vauhkonen pitää LHA-asiantuntijakoulutusta tärkeänä, sillä apteekit tarjoavat yhä enemmän asiantuntijapalveluita, ja moniammatilliset lääkehoidon arvioinnit edellyttävät pätevöitymistä.

Itsevarmuus kasvoi opintojen edetessä

Vinter on työskennellyt viimeiset yhdeksän vuotta Sonkajärven apteekissa. Kevään ja kesän aikana hän hyödynsi vajaan puolen tunnin työmatkojaan kuuntelemalla koulutusluentoja.

Yksi verkko-opintojen hyvistä puolista oli juuri se, että Vinter pystyi seuraamaan luentoja paikasta riippumatta. Varsinkin kesällä se oli ehdoton etu.

– Kun tuli nättejä kelejä, otin koneen terassille ja nautin ulkoilmasta.

Vinter opiskeli töiden jälkeen, viikonloppuisin ja vapaapäivinään. Toisinaan illat venyivät turhankin pitkiksi. Kun opinnot pääsivät vauhtiin, itsevarmuus kasvoi ja tehtävien tekeminen helpottui.

– Ehkä aluksi vähän epäilin omaa osaamistani, hän tunnustaa.

Vinterin mieleen on jäänyt verkkotapaaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Hän pohtii, että tarvittaessa opiskelijoille saisi olla enemmänkin mahdollisuuksia etätapaamisiin – erityisesti, jos lähipiiristä ei löydy tutoria.

– Tapaamisessa saatu vertaistuki oli erittäin rohkaisevaa, Vinter perustelee.

Tutorina toimineen Kumpusalo-Vauhkosen merkitys korostui varsinkin opintojen alkuvaiheessa.

– Tärkeintä oli, että Anne loi minuun uskoa ja kannusti. Kaikki yhdessä käydyt keskustelut olivat todella kehittäviä, ja sain niistä uutta näkökulmaa arviointien tekemiseen, hän kiittelee.

Omaan tahtiin

Kurssit sai suorittaa yksitellen omassa aikataulussaan. Luentovideot olivat käytännönläheisiä ja pääosin erittäin laadukkaita, ja ne palvelivat Vinterin tarpeita.

– Luennoitsijoita oli esimerkiksi Oulun ja Kuopion yliopistollisista sairaaloista, hän mainitsee.

Yksittäisten kurssien luentotallenteita pystyi toistamaan rajattomasti 30 päivän ajan.

– Jos en sisäistänyt jotakin kohtaa ensimmäisellä kerralla, pystyin kertaamaan.

Vinterin oppimistyyliin kuuluu ahkera muistiinpanojen tekeminen. Hän olisi kuitenkin kaivannut myös kirjallisessa muodossa olevia materiaaleja.

– Niitä ei pystynyt suoraan tulostamaan. Koulutuksen hinta ei kuitenkaan ole kovin korkea, joten kaikkea ei voi saada, hän toteaa.

Vinterin portfolio, jolla hänen LHA-asiantuntijuutensa tunnistettiin, hyväksyttiin syyskuun puolivälissä.

LHA-asiantuntijuus kaikkien ulottuvilla

Farmasialiiton koordinoima LHA-verkkoportaali tarjoaa kaikille liiton jäsenille mahdollisuuden LHA-asiantuntijuutta tukevaan koulutukseen. Koulutuksen pakollinen sisältö maksaa noin 500 euroa liiton jäsenille.

Koulutukseen on mahdollista saada myös tukea. Seija Vinter sai opintojensa suorittamiseen Savon apteekkariyhdistyksen apurahan, mikä kattoi osan kustannuksista. Yhdistyksen tuki merkitsi pitkän uran tehneelle ammattilaiselle muutakin kuin rahaa.

– Tuntui hyvältä saada arvostusta, Vinter sanoo.

Lisäksi Vinter hankki omalla kustannuksellaan käyttöönsä Terveysportin tietokantojen lisenssejä, jotta hän pystyi tekemään portfolioon vaadittavat lääkehoidon arvioinnit.

Verkkokoulutus pitää sisällään kursseja esimerkiksi endokrinologiasta, kipulääkkeistä ja iäkkäiden lääkehoidosta. Niiden lisäksi edellytetään lääkehoidon arviointeja. Opiskelun ja potilasarviointiharjoittelun jälkeen LHA-osaamisensa voi osoittaa portfolio-menettelyn avulla, mistä voi lukea lisää Farmasialiiton verkkosivuilta.