Yhdessä potilaan parhaaksi

Farmasialiitto on valinnut Vuoden Farmaseutiksi rovaniemeläisen Maija Pirttijärven, jolle moniammatillisuuden kehittäminen on sydämen asia.

Kun Maija Pirttijärvi kuuli valinnastaan Vuoden Farmaseutiksi, hän oli yhtä aikaa yllättynyt, iloinen ja hämillään. 

Erityisesti mieltäni lämmittää se, että tunnustus tulee kollegoilta, Pirttijärvi kiittää. 

Kiitos kuuluu myös Pirttijärven äidille, joka tuuppasi tyttärensä alalle. Olihan suvussa jo ennestään farmasian alan osaajia.

Lukion jälkeen minulla ei oikein ollut ajatusta, mille alalle lähtisin. Sen sijaan että olisin viettänyt toimettomana välivuotta, hain äidin ehdotuksesta apulaiseksi apteekkiin. 

Ala tuntui omalta, ja Pirttijärvi hakeutui alan opintoihin. Suku sai yhden farmaseutin lisää.

Moniammatillisuuden kehittäjä

Pirttijärvi työskentelee Rovaniemen terveyskeskuksen lääkekeskuksessa vastaavana farmaseuttina. Päivittäiseen työhön kuuluu lääketoimituksen lisäksi lääkehoidon arviointien tekemistä, lääkehoitosuunnitelmien päivittämistä ja henkilökunnan kouluttamista.

Varmistan, että kaikki menee niin kuin pitää. Olen iloinen ihan jokaisesta kysymyksestä, joka minulle työpäivän aikana esitetään. Se tekee työstäni merkityksellistä.

Pirttijärvi on ollut aktiivisesti mukana käynnistämässä ja kehittämässä osastofarmasiaa sekä lääkehoidon arviointien käytäntöjä Rovaniemen terveyskeskuksessa. Hän kiittää vuolaasti kehittämismyönteistä työnantajaansa, joka on ollut erittäin avoin ja vastaanottavainen uusille toimintamalleille ja ideoille. 

Erityisen lähellä Pirttijärven sydäntä on moniammatillisuuden kehittäminen. Hän haluaa olla murtamassa raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikunnan eri osaajien välillä.   

Kun farmaseutti, lääkäri ja hoitaja toimivat yhteistyössä niin, että jokaisen asiantuntemus ja osaaminen nähdään arvokkaana osana kokonaisuutta, syntyy potilaan kannalta paras lopputulos. Teemme tätä työtä potilaan parhaaksi, potilas on aina ykkönen, Pirttijärvi korostaa. 

Somettava yrittäjä

Uusia haasteita pelkäämätön Pirttijärvi perusti vuonna 2015 yrityksen, jossa hän tarjoaa lääkehoidon asiantuntijapalveluja. Pirttijärvi on erikoistunut ikäihmisten lääkitykseen ja tarjoaa lääkehoidon kokonaisarviointeja yksityishenkilöille ja heidän omaisilleen. Yrityksille hän tarjoaa koulutusta ja lääkehoitosuunnitelmia muun muassa asumispalveluyksiköihin yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa.

Varmistan, että lääkitys on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja turvallista. Päällekkäisyyksien poistaminen tuo myös taloudellisuutta.

Pirttijärven yrityksellä on oma Facebook-sivu, jossa hän jakaa luotettavaa lääketietoa. Postausten kommenteissa kiitellään, että jaettu tieto on sellaista, jonka maallikkokin ymmärtää. Myös esimerkit potilaista, joiden elämänilo ja toimintakyky ovat lisääntyneet lääkehoidon arvioinnin seurauksena, tuovat runsaasti peukutuksia. 

Aina ei suinkaan tehdä ihmeitä, mutta tokihan tällaisia esimerkkejä on ilo tuoda esiin.

Yrittäjyys on tuonut Pirttijärvelle paljon uutta oppia oman osaamisen tuotteistamisesta ja markkinoinnista. 

Tällä alalla avautuu koko ajan uusia mahdollisuuksia, joita emme vielä osaa edes kaikkia ajatellakaan, Pirttijärvi pohtii. 

Hän kehottaa kaikkia alalla toimivia ja sille vielä opiskelevia jatkuvasti laajentamaan omaa ammatillista reviiriään ja tarttumaan alati muuttuvan maailman tuomiin mahdollisuuksiin farmasian alalla. 

Verkostoitunut vaikuttaja

Päivätyön ja yrittäjyyden lisäksi Pirttijärvellä on useita luottamustehtäviä, joiden kautta hän toimii alan vahvana vaikuttajana. 

Harrastan farmasiaa myös työn ulkopuolella, Pirttijärvi nauraa. 

Suomen Farmasialiiton Kuntasektorin neuvottelukunnan puheenjohtajana Pirttijärvellä on näköalapaikka suomalaiseen ja eurooppalaiseen sairaalafarmasiaan. 

Teemme neuvottelukuntana yhteistyötä eurooppalaisten sairaalafarmasian kollegojen kanssa, sillä Farmasialiitto on yksi jäsenliitto EAHP:ssa.

Pirttijärvi on mukana myös kunnallispolitiikassa, minkä ansiosta hän on päässyt kommentoimaan lääkehuoltoon liittyviä kysymyksiä sote-valmistelun aikana. Erityisesti Pirttijärveä huolettaa epävarmuus muuttuvasta toimintaympäristöstä. Kuntien lääkekeskuksia lakkautetaan ja yhdistetään samaan lääkehuollon yksikköön isompien sairaaloiden kanssa. 

Sote-uudistuksen myllerryksessä on tärkeää varmistaa, että myös perusterveydenhuollossa on farmaseuttista osaamista, ettei kaikki valu vain erikoissairaanhoitoon.

Pirttijärven mielestä on turhaa keskustella siitä, kenen työ on tärkeintä ja missä tehdään ”oikeaa” farmaseuttista työtä. Farmasian ammattikunta on pieni, ja kaikkia tarvitaan.

Tärkeämpää on olla aidosti ylpeä omasta ammattitaidosta ja osaamisesta, kunnioittaa muiden työtä sekä ymmärtää kokonaisuus, jossa teemme päivittäin ratkaisuja potilaiden parhaaksi.

Pirttijärvi ei pelkää, että robotit vievät kaikki työt. 

Robotiikka ja digitalisaatio vähentävät inhimillisiä virheitä. Lääkityksen annostelu hoituu tarkemmin ja turvallisemmin. Toisaalta inhimilliselle kohtaamiselle jää toivottavasti enemmän aikaa. Pääsemme entistä lähemmäksi potilasta.

Suurella intohimolla työhönsä ja koko alan kehittämiseen suhtautuva Pirttijärvi osaa toki rentoutuakin. Hän käy ystäviensä kanssa ahkerasti konserteissa ja näyttelyissä, lukee, kuuntelee musiikkia ja kävelee metsässä ilman, että hän tekee siellä mitään hyödyllistä. 

Maija Pirttijärvi

 • Kotipaikka: Rovaniemi
 • Perhe: 17- ja 20-vuotiaat lapset
 • Koulutus:
  Farmaseutti 1997, Kuopion yliopisto
  Osastofarmasian erityispätevyys 2010
  Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys LHKA 2013
 • Työhistoria:
  Kairatien apteekki opiskeluajasta vuoteen 2006
  Rovaniemen terveyskeskus, vastaava farmaseutti 2006–
  Yrittäjä, Lääkehoidon asiantuntijapalvelut Maija Pirttijärvi 2015–
  Lääkekeskuksen hoitaja Mehiläinen Rovaniemi 2017–
 • Luottamustoimet:
  Rovaniemen kaupunginvaltuuston 1. varajäsen (sd.)
  Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan lautakunnan jäsen
  Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsen
  Hoivakotifarmasia ry:n hallituksen jäsen
  Suomen Farmasialiiton Kuntasektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • Harrastukset: metsäkävelyt, konsertit, näyttelyt, lukeminen, musiikki