Aluevaalit 2022

Farmasian ammattilaisia, jotka ovat ehdolla aluevaaleissa:

Paula Haapakoski, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Keskusta

Olen 38-vuotias sairaala-apteekkari, neljän lapsen äiti, monipuolinen ja sanavalmis terveydenhuollon ammattilainen. Yhteistyökykyäni olen päässyt kehittämään virassani mm. koronarokotusten koordinointityössä ja luottamustoimissa esim. Ylivieskan kaupunginhallituksessa, Kallion yhtymähallituksen puheenjohtajana, PPSHP valtuustossa ja POPsote laajassa ohjausryhmässä.

Minulle on tärkeää, että hyvinvointiuudistuksessa vahvistetaan perheiden palveluita esimerkiksi tarjoamalla perheille matalan kynnyksen apua oikea-aikaisesti. Eri ammattiryhmien välisen moniammatillisen yhteistyön tiivistämisen tulee olla ennakkoluulotonta. Työtehtäviä tulee järkeistää, jotta hoitavat kädet riittävät tulevaisuudessa. Järkevää lääkkeiden käyttöä tulee edistää, sillä sen avulla saavutetaan tutkitusti parempaa terveyttä ja hillitään kustannuksia.

 

Ulla Kettunen, Kainuun hyvinvointialue, Keskusta

Farmaseutti, Kainuun keskussairaala, sairaala-apteekki.

1. Haluan olla luomassa Kainuuseen edellytykset, missä jokainen voi kasvaa, kehittyä ja olla onnellinen.

2. Terveyspalvelut säilytettävä kunnissa lähellä ihmistä.

3. Annos tekee lääkkeen. On enemmän kuin tärkeää valvoa sekä ohjata turvalliseen että rationaaliseen lääkkeiden käyttöön, myös itsehoitolääkkeiden osalta. ”Lääkkeet apteekista, leipä kaupasta.” Lääkehoidon arvioinnin palveluseteli kaikille yli 70-vuotiaille.

 

 

Rauna Kiiskinen, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keskusta

Olen kahden nuoren aikuisen äiti, farmaseutti, tuotekehittäjä, kolmannen kauden kunnanvaltuutettu, yhdistys- ja ay-aktiivi Askolasta. Työskentelen asiantuntijatehtävissä sekä keikkafarmaseuttina Farenta oy:ssä. Toimin aktiivisesti Farmasialiiton ja Akavan järjestötyössä, olen toista kautta Farmasialiiton edustajistossa ja Akavan sote -verkostossa HYKS erva-alueella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on missioni.

  1. Paikka – jokaisessa kunnassa vähintään yksi sotepiste. Palvelut tulee muodostaa alueen asukkaiden tarpeiden mukaan, kehitetään kotiin vietäviä sekä liikkuvia ja digipalveluita.
  2. Henkilöstö – ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö, joka pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä
  3. Yksi luukku – yhdellä yhteydenotolla apua ajoissa. Palveluketjut sujuviksi moniammatillisella yhteistyöllä. Tasapuoliset palvelut kaikille Itä-Uusmaalaisille.

 

Kirsi Kotokorpi, Pirkanmaan hyvinvointialue, Vihreät (sit.)

Olen nelihenkisen perheen äiti ja työskennellyt apteekkifarmaseuttina yli 15 vuoden ajan.Luottamustoimia minulla on ollut Farmasialiitossa mm. edustajiston jäsenenä ja tällä hetkellä olen Apteekkien Ammattieettisen neuvottelukunnan jäsen.Tulevaisuuden sote-palveluiden tulee olla joustava kombinaatio lähi-, etä- ja digipalveluita. Otettaessa uusia palveluita käyttöön, tulee myös lähipalveluita kehittää ja niiden olemassaolo taata.Lääkehoidoilla on suuri merkitys terveydenhuollossa. Moniammatillinen yhteistyö lääkehoitojen arvioinneissa säästää lääkärin rajallista aikaa, lisäksi arvioinnit lisäävät potilaan hoitoon sitoutumista ja myös näin säästävät terveydenhuollon resursseja.Hyvinvointialue on meidän jokaisen ja nyt vaikutamme sen tulevaisuuteen! www.facebook.com/KirsiKotokorpi

 

Sirpa Nokelainen, Etelä-Savon hyvinvointialue, SDP

Olen 50-v farmaseutti, kolmatta kautta kunnanvaltuustossa. Koen tärkeäksi, että ihmiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluina asuinpaikkakunnasta riippumatta. Läheskään kaikkien ikäihmisten tai vajaakuntoisten digitaidot eivät riitä nyky-yhteiskunnassa selviämiseen ilman apua. Myös lapsiperheiden tuen tulee olla saavutettavissa lähipalveluina. Uusien sote-alueiden toimintamallit tullaan luomaan nyt ensimmäisen toimintakauden aikana ja näihin valtuustoihin on tärkeä saada osaajia kaikilta sosiaali- ja terveydenhuollon aloilta, jotta uusi järjestelmä kykenee vastaamaan tuleviin tarpeisiin.

 

 

 

Raimo Ojala, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Vihreät

Olen 60-vuotias sairaalaproviisori Kuopiosta. Olen lääkehoidon asiantuntija, jolle asiakasnäkökulma on tärkeä. Olen osallistunut useisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin lääkehoidon kehittämistyöryhmiin. Erikoissairaanhoidon prosessit ja hallinto ovat tulleet tutuiksi sisäisen auditoijan tehtävässä useiden vuosien aikana.

Ydinasiat, joilla terveydenhuollosta saadaan nykyistä parempi ovat: nopea hoitoon pääsy yhden luukun periaatteella, hoidon ja tuen jatkuvuus (suunnitelmallisuus), eri ammattiryhmien vahvuuksien hyödyntäminen (moniammatillinen yhteistyö) ja toimintojen uudistaminen (etäkonsultaatiot ja digitaaliset palvelut).

 

Satu Peltola, Kymenlaakson hyvinvointialue, Vasemmistoliitto

Olen Satu Peltola, 34-vuotias farmaseutti Haminasta. Tammikuun aluevaalit ovat minulle ensimmäiset vaalit, joissa olen ehdolla. Itselleni erityisen tärkeä teema näissä vaaleissa on sote-alan työntekijöiden hyvinvointi. Sote-alan ammattilaisten työoloja, työehtoja ja palkkausta on parannettava. Resursseja on käytettävä henkilöstön henkisen ja fyysisen kuormituksen vähentämiseen.

Toinen tärkeä teema on hoitotakuu ja lähipalvelut. Henkilökunnan riittävyys on varmistettava, jotta hoitotakuu onnistuisi perusterveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pitää järjestää lähellä ihmisiä, palveluiden tulee olla helposti löydettävissä ja niihin pääsemisen tulee olla mahdollisimman yksinkertaista.

 

 

Anne Penttala, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, SDP

Olen Anne Penttala, kotipaikkakuntani on Kauhajoki ja lähtöisin olen Seinäjoelta. Olen 57-vuotias perheenäiti, perheeseeni kuuluu mies ja kaksi jo aikuista lasta. Toimin farmaseuttina Kauhajoen 1. apteekissa ja työuraa on takana yli 35 vuotta. Olen toiminut myös mieheni omaishoitajana yli 20 vuotta. Sekä farmaseuttina että omaishoitajana olen nähnyt terveyden- ja sosiaalihuollon hyvät puolet ja myös ne kehittämistä kaipaavat osat. Olen toiminut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhteistoimintalautakunnan jäsenenä kaudella 2017–2021. Apteekkien integroiminen muuhun alueen terveydenhuoltoon ja uuteen hyvinvointialueeseen on tärkeää mm. annosjakelun ja lääkehoidon tarkistuksen osalta. Uutena apteekit voisivat varsinkin syrjäseuduilla tarjota etälääkäri/-hoitajan vastaanottoyhteydet.

Oma sloganini on: Peruspalvelut lähellä vauvasta vaariin.

 

Lauri Untamo, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Kokoomus

Uudet aluevaltuustot rakentavat hyvinvointia, jolloin ihmiset voi elää enemmän.

Olen 47-vuotias farmaseutti, myyntipäällikkö ja kunnanvaltuutettu Tuusulasta. Uusien hyvinvointialueiden tulee varmistaa palveluiden saavutettavuus. Tärkeämpää kuin puhua terveysasemien sijainnista on puhua sisällöistä. Palvelut, joita ihmiset käyttävät usein tulee olla lähellä ja palvelut, joita tarvitsee vaikkapa vain kerran voi olla etäämmällä. On tärkeää, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut ajallaan ja laadukkaasti. Hyvin hoidetut matalankynnyksen palvelut ehkäiset ongelmien kasvamista ja pitkäaikaistumista. Aktiivisesti pitää myös kehittää erilaisia digitaalisia ja etäpalveluita. www.lauriuntamo.fi

 

 

 


Suomen Farmasialiiton valtakunnalliset aluevaalitavoitteet 2022

  1. Farmasian ammattilaisten hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
  2. Lääkehoidon arvioinnin palveluseteli kaikille yli 70-vuotiaille
  3. Apteekeissa toimivien farmasian ammattilaisten hyödyntäminen
  4. Farmasian alan ammattilainen hyvinvointialueille lääkitysturvallisuusvastaavaksi

Lue lisää Farmasialiiton sivuilta.