Jutut

Ihmisiä ja ilmiöitä farmasian maailmasta. Lue myös, millaista työtä Suomen Farmasialiitto tekee sinun eteesi.

Merkityksellisen työn lähteillä

Farmasian ammattilaisten yleinen elämäntyytyväisyys, työn merkityksellisyyden kokemus ja onnellisuus ovat hyvällä tasolla. Moni kuitenkin kokee, ettei pysty työssään riittävästi kehittämään itseään ja osoittamaan kyvykkyyttään.

Arvioinnit kysyttyjä

Kotihoidossa Rovaniemellä uusien annosjakeluasiakkaiden lääkitys on tarkassa syynissä. Kuitenkin toiveena on lisää moniammatillisuutta ja vuorovaikutteisuutta.