Jutut

Ihmisiä ja ilmiöitä farmasian maailmasta. Lue myös, millaista työtä Suomen Farmasialiitto tekee sinun eteesi.

Lääkitystiedot yhdelle listalle

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille laadittu muistilista auttaa potilaiden lääkelistojen päivittämisessä. Lääkitystiedot ovat usein hajallaan eikä tieto aina vastaa todellista käyttöä.