Lääkitystiedot yhdelle listalle

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille laadittu muistilista auttaa potilaiden lääkelistojen päivittämisessä. Lääkitystiedot ovat usein hajallaan eikä tieto aina vastaa todellista käyttöä.

Apteekkiuudistus kaipaa malttia

Työnsä aloittavalle hallitukselle on laadittu koko nelivuotiskauden kattava suunnitelma lääkeasioiden uudistuksen jatkamiseksi. Sen toteuttaminen vaatii päättäjiltä rationaalista otetta.