Tieto tuo turvaa

Tietämättömyys on monen asiakkaan lääkkeiden käyttämättömyyden taustalla. Jos ei ymmärrä, miksi lääkettä tulisi käyttää, sitoutuminen jää heikoksi.

Taistelu rappeumaa vastaan

PREP-entsyymin vaikutusta aivorappeumasairauksien etenemiseen on tutkittu jo yli 30 vuoden ajan. PREPin toiminnan estämisen sijasta uusimmat yhdistelmät on kehitetty muuntamaan entsyymin toimintaa.