Resistenssi voi johtaa aikaan ennen antibiootteja

Antibioottiresistenssi on lisääntynyt viime vuosina nopeasti. Ilmiöstä on muodostunut yksi lääketieteen ja eläinlääketieteen vakavimpia uhkia. Tulevaisuudessa monet sairaudet, jotka nyt ovat antibiooteilla hoidettavissa, saattavat olla ihmisten henkeä uhkaavia. ›

Koetko usein työssäsi onnistumisen tunteita?

Kolmen ketjulla lääkitykset kuntoon

Pohjois-Karjalassa on kehitetty malli kotihoidon asiakkaiden kokonaislääkehoidon tarkempaan hallintaan. Huomiota on kiinnitetty asiakaslähtöisyyteen ja moniammatillisen tiimin tehokkaaseen yhteistyöhön, jossa proviisorilla on merkittävä rooli.

Farmasistien asialla

Proviisori Lina Nordquist on ensimmäinen farmasisti, joka on päässyt Ruotsin valtiopäiville. Hänen tavoitteenaan on parantaa farmasistien asemaa työelämässä.