Rationaalisen lääkehoidon puolesta

Vuoden Proviisoriksi valittu Heidi Tahvanainen on syventynyt farmasiaan monelta kantilta. Suuri osa hänen töistään on kietoutunut rationaalisen lääkehoidon kehittämiseen.

Itsearvioinnilla kohti Euroopan kärkeä

EAHP on kehittänyt online-itsearviointityökalun, jonka avulla sairaala-apteekit ja lääkekeskukset voivat arvioida sairaalafarmasian lauselmien täytäntöönpanotasoa organisaatioissaan ja edistää näin oman palvelunsa tasoa.