Sosiaalifarmasian professori Katri Hämeen-Anttila: Tavallista työpäivää ei ole

Katri Hämeen-Anttila on Itä-Suomen yliopiston kasvatti. Nyt hän on palannut opinahjoonsa sosiaalifarmasian professoriksi.

Farmasian tohtori Katri Hämeen-Anttila palasi viime syksynä “kotiin”, kun hän reilun kymmenen vuoden virkamiesuran jälkeen otti vastaan professuurin Itä-Suomen yliopistosta. Paikka ja osa ihmisistäkin olivat tuttuja aiemmilta vuosilta, mutta tehtävänkuva on uusi.

– Farmasia mielletään perinteisesti luonnontieteelliseksi alaksi. Sosiaalifarmasiassa kiinnostus on siinä, kun lääke kohtaa yhteiskunnan ja potilaan, tuore sosiaalifarmasian professori kuvaa työkenttäänsä.

Hämeen-Anttilan professuuri keskittyy erityisesti lääkepolitiikkaan.

– Itä-Suomen yliopistolla on pitkät perinteet lääkepolitiikan tutkimuksessa. Se on antanut minulle hyvän pohjan tulla tähän tehtävään tässä hetkessä, jossa lääkepoliittisesti tapahtuu paljon.

Ajankohtainen tutkimuskohde on muun muassa biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa.

– Itselleni erityisen läheinen aihe ovat apteekkipalvelut ja etenkin lääkeneuvonta apteekeissa. Vaikka asiakkaat arvostavat neuvontaa, siellä on paljon kehitettävää, Hämeen-Anttila sanoo.

Toinen kiinnostava tutkimuskohde on potilaiden osallisuuden kehittäminen lääkehoitoprosessissa.

– Tarvitsemme tietoa, millainen potilaan kokemus lääkehoitoprosessista on ja miten hoidon onnistumista seurataan. Lääkehoidon seurannassa apteekeilla on iso rooli ja tutkimusryhmässä onkin työn alla kaksi siihen liittyvää väitöstä, Hämeen-Anttila toteaa.

Hän pitää alkuvuodesta julkaistua tutkimusryhmässä yhdessä laadittua tutkimusstrategiaa työnsä raamina.

– Nautin akateemisesta vapaudesta, mutta työ on hyvä jotenkin rajata, jotta työmäärä pysyy kohtuullisena.

Työkenttään kuuluu opettamisen ja tutkimustyön ohjaamisen lisäksi muun muassa rahoituksen hankkiminen, mutta myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
– Minua kuultiin myös hallitusneuvotteluissa asiantuntijana. Se oli iso luottamuksenosoitus näin tuoreelle professorille, Hämeen-Anttila kiittää.

Katri Hämeen-Anttila –  Kuopion kasvatti

  • valmistui Kuopion (nyk. Itä-Suomen) yliopistosta farmaseutiksi 1996, proviisoriksi 1999 ja farmasian tohtoriksi 2006
  • työskenteli opinahjossaan vuosina 2002–2011 tutkijana, post doc-tutkijana, ma. professorina ja yliassistenttina
  • palasi 1.9.2022 Itä-Suomen yliopistoon sosiaalisen farmasian professoriksi
  • työskenteli välissä runsaat kymmenen vuotta Fimeassa tutkimus- ja kehittämispäällikkönä