Kliinisen farmasian kokeilukulttuuria sote-kentälle

Itä-Suomen yliopiston kliinisen farmasian opintosuuntaan on lisätty kaksiviikkoinen harjoittelujakso. Proviisoriopiskelijoiden jalkautuminen ennakkoon rajautumattomalle sote-kentälle mahdollistaa täysin uudenlaisen kehitystyön lääkitysturvallisuuden edistämiseksi.

Roolit tutuiksi opiskeluaikana

Yhdysvalloissa farmasian opinnoissa panostetaan harjoittelun määrään ja monipuolisiin harjoittelupaikkoihin. Tutuiksi tulevat niin apteekki-, sairaala-, terveyskeskus- kuin klinikkaympäristö.