Potilasturvallisuuspäivillä pohdittiin lääkitysturvallisuutta

Lääke- ja lääkitysturvallisuus nousivat esille myös Potilasturvallisuuspäivillä. Sähköiset reseptit ovat parantaneet turvallisuutta huomattavasti.

Vantaalla lokakuun lopussa pidetyillä Potilas- ja asiakasturvallisuuspäivillä käsiteltiin muiden aiheiden ohella myös lääke- ja lääkitysturvallisuutta.

Sairaalanäkökulmaa teemaan avasi Turun kaupunginsairaalan proviisori Väinö Vähämäki, joka nosti esiin varsinkin lääkelistojen ajantasaisuuteen liittyvät ongelmat.

– Jos lääkelista ei ole ajantasalla, on lähes se ja sama, miten lääkejakelu onnistuu, Vähämäki kärjistää.

Turun kaupunginsairaalassa asia on pyritty ratkaisemaan siten, että yksikön kolme osastofarmaseuttia seuraavat potilaiden lääkelistoja pyrkien ajantasaistamaan ne. He haastattelevat potilaita ja omaisia, tarkistavat aiempien sairaalakäyntien lääkitystä ja lääkelistoja, käyvät läpi E-reseptejä ja ovat tarvittaessa yhteydessä kotihoitoon tai palvelutaloon.

– E-reseptit ovat parantaneet potilasturvallisuutta merkittävästi paperisiin verrattuna, sillä niistä nähdään koska lääkkeitä on haettu lisää, Vähämäki sanoo.

Lääkelistojen pitäisi päivittyä joka vaiheessa, kun potilasta siirretään yksiköstä toiseen, mutta tässä näyttäisi olevan vielä parantamisen varaa.

Vähämäki nosti puheenvuorossaan esiin HaiPro-järjestelmään kirjattuja antopoikkeamia, joista Turussa eniten oli lääkkeiden antamatta jäämisiä.

– Jos potilas saa lääkkeitä sekä dosetista että muussa muodossa, kuten injektiona tai infuusiona, nämä muut lääkkeet jäävät helpommin antamatta. Ratkaisuksi olemme pohtineet lääkejakelukärryjä, joissa saman potilaan kaikki lääkkeet olisivat samassa lokerossa.

Vähämäki ennusti lääkejakelun turvallisuuden paranevan tulevaisuudessa, kun tekniset ratkaisut kehittyvät.

– Ehkä noin viiden vuoden päästä meillä voisi olla laite, joka toimisi samaan tapaan kuin verkkopankki. Se varoittaa jo nykyään, että haluatko todella poistua, sinulla on hyväksymättömiä laskuja.

Yksi hoitaja vastaamaan työvuoron lääkityksistä

Kehitysproviisori Anne Halmetoja nosti omassa puheenvuorossaan esiin kotihoidon ja palveluasumisen lääkitysturvallisuuden, joka eroaa merkittävästi sairaalaympäristöstä.

– Esimerkiksi kaksoistarkistus on kotihoidossa mahdoton, koska kotihoitaja on potilaan luona yksin.

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut -yhtiössä työskentelevä Halmetoja konsultoi palveluasumisyksiköitä sekä kotihoitoa lääkehoitoasioissa.

– Olen ajanut vahvasti sitä, että lääkejakelu olisi palveluasumisyksiköissä vain yhden työntekijän käsissä vuorossa. Sitä vastustettiin aluksi kovin, mutta kun tähän on menty, ovat kaikki olleet siihen tyytyväisiä. Näin on päästy eroon tarvittaessa annettavien lääkkeiden tuplajakelusta, kun useampi hoitaja on arvioinut potilaan tarvitsevan lääkettä, mutta toinen ei tiedä, että toinen on jo sitä antanut.

Palvelutaloissa potilaiden tunnistamista ja lääkkeenantoa on pyritty helpottamaan potilaskohtaisilla kuvallisilla lääkelistakorteilla, joissa on nimen ja henkilötunnuksen lisäksi potilaan kutsumanimi, diagnoosit ja erityisohjeet sekä kaikki annettavat lääkkeet.

– Meillä on esimerkiksi yhdessä yksikössä identtiset kaksoset, jotka onneksi pystyvät kertomaan hoitajalle nimensä.

Moniammatillisten Potilas- ja asiakasturvallisuus 2019 -päivien teemat nousevat tänä vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta 2017-2021. Strategia  ohjaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistää sen toteutumista. Potilasturvallisuuspäivät on vuosittain järjestettävä moniammatillinen tapahtuma, jonka järjestävät yhteistyössä Farmasialiitto, Lääkäriliitto, Talentia, Potilasturvallisuusyhdistys, Potilasvakuutuskeskus, Hoitotyön tutkimussäätiö, Sairaanhoitajaliitto ja Fioca Oy.