Työt taipuvat tilanteen mukaan

Moni farmasian ammattilainenkin on tehnyt tänä keväänä töitä kotoa käsin. Asiakaspalvelutyössä suojautuminen on otettu vakavasti.

Ensimmäinen koronavirustapaus Suomessa varmistui 29. tammikuuta. Maaliskuun 12. päivä hallitus kielsi yli 500 henkilön tapahtumat ja 16.3. siirryttiin poikkeustilaan, jonka seurauksena muun muassa monet julkiset tilat suljettiin, koulut siirtyivät etäopetukseen ja yli 70-vuotiaita velvoitettiin välttämään fyysisiä kontakteja muihin ihmisiin. Työssäkäyviä kehotettiin mahdollisuuksien mukaan siirtymään etätöihin ja kaikkia hoitamaan vain välttämätön asiointi kaupassa ja apteekissa.

Toisin kuin monella muulla alalla, farmasian ammattilaisilla töitä onkin tänä keväänä riittänyt. Etenkin apteekeissa, lääketukuissa ja lääketeollisuuden parissa on pitänyt kiirettä. Ensireaktiona maaliskuun puolivälissä julistettuun poikkeustilaan monet hamstrasivat myös lääkkeitä. Etenkin itsehoitokipulääkkeiden kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti yhden pakkauksen myyntirajoituksesta huolimatta.

Sairaaloissa valmistauduttiin mittaviin tehohoitotarpeisiin. Myös farmasian ammattilaiset olivat mukana moniammatillisissa hoitotiimeissä, joita koulutettiin valmiiksi hoitamaan covid-19-viruksen takia tehohoitoa tarvitsevia potilaita. Toistaiseksi sairaaloiden infektio-osastoilla ja tehohoitoyksiköissä on kuitenkin ollut odotettua hiljaisempaa.

Myös valvontaviranomaisilla on riittänyt tehtävää poikkeusolojen vaatimien erityisjärjestelyjen suunnittelussa, toimitusvarmuuden turvaamisessa sekä kansalaisten ja apteekkien ohjeistamisessa.

Kysyimme viideltä farmasian alan ammattilaiselta, miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet heidän työhönsä.

Farmaseutti Kirsi Kotokorpi

Nokian 1. apteekki

Ensimmäiset viikot poikkeusolojen alettua olivat melkoista haipakkaa. Asiakkaat pelkäsivät lääkkeiden loppuvan ja halusivat varmistaa, että oman perussairauden lääkitys on kunnossa ja kotoa löytyy myös itsehoitokipulääkkeitä sitten, kun niille on tarvetta.

Moni havahtui myös tarkistamaan omaa lääkkeenkäyttöään. Jos esimerkiksi astmalääkitys oli jäänyt vähemmälle, nyt moni koki tärkeäksi pitää kiinni oikeasta lääkityksestä.

Medialla oli kysyttyjen tuotteiden osalta iso merkitys. Erilaisten vitamiinien, hengityssuojainten ja käsidesin kysyntä kasvoi sen mukaan, mikä kulloinkin mediassa nousi esiin.

Vastaan meillä normaalisti varastonhallinnasta, teen tilauksia ja seuraan menekkiä. Nyt apteekkari otti kopin tilanteesta ja teki tilauksia kasvavan kysynnän mukaan, jotta minun aikaani vapautui
asiakaspalveluun.

Kysyntäpiikkiä seurasi pieni suvantovaihe, mutta nyt tilanne on normalisoitunut.

Henkilökunta on perehdytetty tarkasti suojautumistoimenpiteisiin. Reseptitoimituspisteisiin ja kassalle on asennettu pleksilasit ja käytämme visiirejä kasvoilla etenkin kohdatessamme asiakkaita avotiloissa. Oma työpiste desinfioidaan säännöllisesti. Pöytä ja näppäimistö pyyhitään erityisesti silloin, kun itse poistutaan pisteeltä esimerkiksi tauolle.

Myös taukotiloissa on ohjeita ja desinfiointiaineita muistuttamassa hygienian tärkeydestä. Työpäivän aikana ei pääse unohtumaan, mitä voi vielä olla edessä.

Vaikka Nokialla on ollut vähän koronatartuntoja, apteekin asiakaskunta on iäkästä ja heidän turvallisuutensa on haluttu taata. Meillä on isot tilat, joissa esimerkiksi tuolit on voitu nyt sijoittaa
riittävän kauas toisistaan. Vuoronumeronäytöt asennettu niin, että ne näkyvät myös apteekin ulkopuolelle, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus odottaa liikkeen ulkopuolella ja häntä voidaan myös palvella liikkeen ulkopuolella. Lääketilauksen voi tehdä puhelimitse, jos haluaa välttää odottamista liikkeessä tai sen ulkopuolella.

Etenkin flunssaoireiset ja koronatestien tuloksia odottavat asiakkaat on pyritty ohjaamaan liikkeen ulkopuolelle, jossa vahvemmin suojautunut farmasian asiantuntija on palvellut heitä. Näiden kohtaamisten jälkeen oma puhdistautuminen on tietenkin erityisen tärkeää.

Kiireisestä keväästä huolimatta pystyimme pitämään talvilomat suunnitellusti. Kesälomista on sovittu normaalisti, mutta jokainen on tietenkin valmiudessa joustamaan, jos tilanne sitä vaatii.”

Osastofarmaseutti Pirkko Mämmi

Lapin keskussairaala

”Meillä ei Rovaniemellä ole tällä hetkellä yhtään koronapotilasta sairaalahoidossa (22.5.). Olen palannut omaan työhöni kirurgian osastolle vastaamaan lääkelogistiikasta. Jaamme lääkevuorossa olevan sairaanhoitajan kanssa päivän lääkkeet valmiiksi ja teemme antibioottien laimennukset. Minulla on lääkehoidon kokonaisarvioinnin erikoispätevyys ja teen tarvittaessa arviointeja. Lääkityksen vaikutukset voivat johtaa esimerkiksi ikääntyvillä kaatumisriskiin.

Yllättäviä tilanteita tulee eteen aina päivystysleikkauksien myötä. Kaikki ei-kiireelliset leikkaukset peruttiin heti maaliskuun puolivälissä, mutta nyt niitä on alettu taas ottaa työlistalle.

Pääsiäisen jälkeen vietin kolme viikkoa teho-osastolla rakentamassa koronatehoyksikköä ja perehtymässä muiden moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa koronapotilaiden tehohoitoon. Teho-osastolla ei normaalisti ole omaa osastofarmaseuttia. Työskentelin siellä vuorotyörytmissä, kun normaalisti teen säännöllistä 8–16 työvuoroa arkisin.

Koronateholla on valmiina paikka kolmelle potilaalle ja tarvittaessa meillä on valmius nostaa paikat 17:ään.

Ennen pääsiäistä täällä oli pari tehohoitoa tarvitsevaa koronapotilasta, mutta nyt olemme vain valmiustilassa odottamassa koronan leviämistä tänne pohjoiseen.

Meillä ei ole syntynyt tilanteesta mitään paniikkia. Suojavarusteita on riittänyt ja pukutilamme ovat normaalistikin niin väljät, ettei erikoisjärjestelyjä ole tarvittu. Ruokalassa pöytäryhmiä on pienennetty, mutta voimme käydä siellä normaalisti syömässä.

Arjessa poikkeustila näkyy lähinnä jatkuvasti päivittyvinä uusina ohjeina ja siinä, että viikoittainen osastopalaverimme pidetään nyt kahdessa osassa. Kesälomistakin on jo sovittu, mutta ne varmistetaan vasta kaksi viikkoa ennen loman alkamista.”

Vastuunalainen johtaja Laura Huotari

Lääketukku Magnum Medical Finland

”Kevät on meille aina kiireistä aikaa. Yleensä kysyntä kasvaa etenkin maakunnissa, mitä ei tietenkään tänä keväänä tapahtunut. Sen sijaan ihmiset ryntäsivät apteekkeihin hamstraamaan vessapaperin tavoin lääkkeitä. Kysyntäpiikki ylitti kaikki normaalit ruuhkatilanteet.

Minun tehtäväni vastuunalaisena johtajana on valvoa, että lääkkeiden käsittely ja varastointi tapahtuu lain edellyttämällä tavalla. Tänä keväänä riskienhallinta, saatavuuden varmistaminen ja ennakointikysymykset ovat nousseet merkittävään rooliin. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja muiden lääketukkujen kanssa, jotta toimitushaasteisiin voidaan varautua ja vastata. Viranomaiset tarvitsevat entistä tarkempaa tietoa siitä, mitä lääkkeitä maassa on oikeasti saatavilla.

Toimintakyvyn turvaamiseksi olemme tietenkin joutuneet tekemään järjestelyjä työvuoroihin ja -oloihin. Me, joiden työ sen mahdollistaa, olemme pääosin etätöissä kotona. Varastolla työskentelevien työntekijöiden työvuoroja jaettiin eri aikoihin, jotta saimme vältettyä lähikontakteja. Tämä on vaatinut henkilöstöltä joustavuutta, mutta kaikesta pystyttiin sopimaan hyvässä hengessä.

Meillä on tarkat hygieniaohjeet. Työhöntulo- ja lähtöajat sekä tauot on porrastettu. Samanaikaisesti työpaikalla on noin 30 työntekijää kukin tahoillaan.

Itse olen tehnyt pääsääntöisesti etätöitä. Päivät kuluvat puhelimen, etätapaamisten ja lukemattomien sähköpostien parissa. Meidän tulee myös säännöllisesti kouluttaa henkilöstöämme lain edellyttämällä tavalla. Tällä hetkellä suunnittelemme verkkokoulutustapahtumia pienryhmille.

Harmillisinta on, ettei yhteisiä tilaisuuksia ole voitu pitää. Vappumaljat jäivät tänä vuonna kohottamatta. Porukassamme on kuitenkin säilynyt hyvä yhteishenki myös poikkeusoloissa.”

Rekisteröintipäällikkö Sinikka Lauer

Pfizer

”Koronaepidemia on aiheuttanut meidän yhtiössämme lisäpainetta etenkin logistiikka- ja laatupuolella lääkkeiden saatavuuskysymysten osalta. Markkinoinnissa asiakastyö on pitänyt miettiä uudelleen. Minun työhöni lääkkeiden myyntilupien parissa korona ei juurikaan ole vaikuttanut. Myyntilupahakemukset, muutokset ja uudistukset pyörivät normaalisti. Fimea on jopa nopeuttanut etenkin covid-19-virukseen liittyvien asioiden käsittelyä.

Fyysisesti työarki kuitenkin muuttui maaliskuun puolivälissä kertarysäyksellä, kun siirryimme etätöihin. Ensimmäiset viikot kaipasin työyhteisön sosiaalisuutta, mutta nyt, kun menossa on jo kymmenes etätyöviikko (20.5.), tähän on toki tottunut.

Onneksi tajusin lähtiessäni ottaa mukaan näppäimistön, telakan ja muutamia tärkeitä papereita. Meillä on ollut tarvittaessa mahdollisuus käydä työpaikalla, jos olemme sopineet siitä työnantajan kanssa, mutta minulla ei ole ollut siihen tarvetta.

Tapaamiset hoidetaan nyt verkon kautta. Meillä on tehty onneksi jo aiemmin töitä digiloikan eteen ja olemme pitäneet etäpalavereita jo ennen koronaa. Käytännöt ovat olleet pääosin tuttuja. Korkeintaan jotain pieniä teknisiä asioita on pitänyt vähän opiskella. Joissakin ulkopuolisissa palavereissa on käytetty välineenä Microsoftin Teamsia, jota meillä ei ole käytössä, mutta sekin on ollut todella helppokäyttöinen. Kaiken kaikkiaan etätyöskentely on sujunut hyvin.

Kesäkuun alusta alkaen meillä on mahdollisuus tehdä töitä myös työpaikalla porrastetusti joka toinen viikko. Siitä, mitä asioita työpaikalla voi tehdä ja mitkä palvelut ovat käytössä, tulee vielä tarkemmat ohjeet. Mikään velvoite palata työpaikalle ei kuitenkaan ole. Käyn siellä toisinaan hakemassa papereita, joita näiden etätyöviikkojen aikana olen välillä kaivannut, mutta muutoin jatkan etätöissä. Nyt kun tähän on tottunut, työt sujuvat hyvin kotoa käsinkin. Elokuussa katsomme sitten tilannetta uudelleen.”

Yliproviisori Ritva Haikala

Fimea

”Työtäni on tehdä tarkastuksia lääketehtaissa Suomessa ja Euroopan ulkopuolella. Olen toiminut tässä tehtävässä Fimealla kymmenen vuotta. Matkustuspäiviä on kertynyt parhaimmillaan lähes sata päivää vuodessa. Nyt olen käynyt tehdaskäynnillä viimeksi helmikuussa Suomessa. Olen ottanut tämän niin, että nyt minulla on enemmän omaa aikaa ja aikaa perheelle, kun työmatkoja ei ole.

Lääketehtaille myönnettävät hyvien tuotantotapojen todistukset (GMP) ovat yleensä voimassa enintään kolme vuotta. Nyt kaikkien tehtaiden GMP-todistusten kelpoisuutta on jatkettu vuoden 2021 loppuun, koska ei tiedetä, milloin tarkastusmatkoja voidaan taas tehdä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että valvontaa ei tehtäisi, keinot ovat vain toiset.

Töitä ovat nyt teettäneet erilaiset covid-19-pandemiaan liittyvät ohjeistukset yhdessä Euroopan lääkeviraston tarkastajatyöryhmän kanssa. On tarvittu paljon selvitystyötä, missä asioissa ja millä tavalla määräyksissä voidaan poikkeusoloissa joustaa.

Tarkastuksia voidaan väliaikaratkaisuna tehdä kirjallisena tai etätarkastuksina. Olemmekin tarkastajatyöryhmässä lähteneet laatimaan yhteneväisiä ohjeistuksia etätarkastuksille. Paikan päällä tapahtuvat tarkastukset aloitetaan niin pian kuin mahdollista, mutta odotettavissa on, että työt kasaantuvat rajojen avautuessa. Suomen sisällä saatamme päästä jo syksyllä jatkamaan tarkastuksia.

Fimea on monipaikkainen virasto, joten etäyhteydet ovat meillä hyvät entuudestaankin ja palavereiden pitäminen skype-yhteydellä on tuttua. Suurin osa allekirjoituksistakin voidaan hoitaa sähköisellä allekirjoituksella. Olen tänä aikana käynyt kerran toimistolla allekirjoittamassa käsin muutamia papereita.

Matkatyöläisenä olen tottunut työskentelemään eri paikoissa ja ilman työyhteisön läsnäoloa. Sikäli etätyöskentely kotoakaan ei ole vaatinut erityistä totuttelua.

Ajatuksena oli hyödyntää tätä tilannetta itsensä kouluttamiseen ja oman toimintamme kehittämiseen. Olemmekin järjestäneet sisäistä koulutusta, ja lisäksi olen osallistunut webinaareihin ja lukenut alan kirjallisuutta. Tässä työssä parasta on se, ettei koskaan tule valmiiksi, vaan itsensä saa jatkuvasti haastaa oppimaan uutta.”