Yhteinen tahto

Liitto muodostuu jäsenistään. Kentällä työskentelevien asiantuntijoiden ja liiton toimiston saumaton yhteistyö on toiminnan ehdoton edellytys.

Liitto on yhtä kuin jäsenensä. Farmasialiitossa jäsenistö koostuu eri sektoreiden asiantuntijoista. Farmasian ammattilaisia työskentelee apteekkien lisäksi kuntien terveyden- ja sairaanhoidon yksiköissä, lääketeollisuuden ja tukkukaupan parissa sekä valtion, Kelan ja yliopistojen palveluksessa.

– Lisäksi meitä työskentelee asiantuntija-, esimies- ja johtamistehtävissä sekä yrittäjinä. Kentällä työtä tekevät asiantuntijat ovat parhaita asiantuntijoita myös oman sektorinsa tilasta ja tarpeista. Liiton toiminnan kannalta on elintärkeää, että kommunikaatio jäsenten ja liiton toimiston välillä on saumatonta, hallituksen puheenjohtaja Antti Kataja sanoo.

Esimerkkinä Kataja mainitsee Itä-Suomen yliopiston proviisorikoulutuksen uudistuksen, johon Farmasialiitto teki kannanoton. Kyseinen kannanotto tehtiin toimiston ja Proviisorineuvottelukunnan yhteistyöllä, jossa neuvottelukunta pääsi ottamaan kantaa koulutuksen kehittämiseen.

Konkreettisia toimia

Liiton toimintaan mukaan vasta pari vuotta sitten lähteneelle Jatta Hynniselle jäsenten laaja työtehtävien kirjo on ollut yllätys.

– Savolaisena apteekkifarmaseuttina olen saanut luottamustoimien kautta tutustua todella monipuoliseen asiantuntijoiden verkostoon, Hynninen iloitsee.

Hynninen innostui liiton toiminnasta osallistuttuaan mentorointiohjelmaan vuonna 2018. Hänet valittiin farmaseuttiseen toimikuntaan nelivuotiskaudeksi 2018–2021.

– Farmaseuttisessa toimikunnassa olen päässyt tutustumaan ja ottamaan kantaa koulutukseen, lääkitysturvallisuuteen sekä muihin ajankohtaisiin asioihin. On mielenkiintoista olla mukana apurahojen jakamisessa ja valitsemassa vuoden farmaseuttia tai proviisoria. Minulle tärkeä asia oli 2019 ensimmäistä kertaa julkaistut Farmasialiiton kollegiaalisuusohjeet, joita työstimme toimikunnassa. Julkaisu tehtiin yhteistyössä Apteekkariliiton ja Proviisoriyhdistyksen kanssa, Hynninen kertoo.

Hynninen oli myös mukana liiton strategiaa pohjustavassa Farmasia2030-työryhmässä.

– Minulle alamme tulevaisuuden, ammattikuntamme arvostuksen ja osaamisen eteen työskentely yhdessä ovat tärkeitä asioita.

Tunnettuus parantunut

Samoja asioita painottaa omassa luottamustöissään hallituksen varapuheenjohtaja Mika Lätti.

– Farmasian alan asiantuntijoiden arvostus työelämässä on kasvanut todella paljon oman jäsenyyteni aikana. Liiton hallitus, edustajisto, asiantunteva liiton toimiston henkilökunta ja sadat vapaaehtoiset niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin ovat saaneet aikaan sen, että farmaseuttien ja proviisoreiden osaamista hyödynnetään nyt ennennäkemättömän laajasti koko terveydenhuollon kentässä. Farmasialiiton kautta olen omalta osaltani päässyt vaikuttamaan siihen, että lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvät tehtävät ovat pysyneet farmasian alan ammattilaisten käsissä, Lätti sanoo.

Antti Kataja korostaakin vaikuttamistyössä jäsenten asiantuntemuksen merkitystä.

– Hiljattain esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen vieraili farmaseuttisen toimikunnan kokouksessa. Paikalla oli LHA-koulutuksessa mukana oleva farmaseutti, joka osasi käytännön tasolla kuvata erinomaisesti mitä kyseinen koulutus merkitsee ja kuinka paljon voimme sen kautta edistää Suomen lääkitysturvallisuuden tilaa, millä oli erittäin suuri painoarvo keskustelulle, Kataja antaa esimerkin.

Opiskelijoista alkaen

Mika Lätille mukanaolo liiton toiminnassa on ollut itsestäänselvyys ja hän on ollut aktiivisesti mukana aina opiskeluajoista lähtien. Opiskelijat ovatkin liitolle tärkeä kohderyhmä.

– Farmasialiiton toimintaan osallistuminen on opettanut minulle paljon järjestötoiminnasta, edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Liiton toiminnan kautta pääsee konkreettisesti vaikuttamaan alamme kehitykseen sekä kuulemaan ajankohtaisista asioista ensimmäisten joukossa, opiskelijaedustajana hallituksessa toista vuotta toimiva Ella Kälvälä kannustaa.

– Olen myös tutustunut huikeisiin alamme ammattilaisiin eri sektoreilta, joiden ansiosta olenkin saanut entistä monipuolisemman kuvan farmasian ammattilaisten osaamisesta ja uramahdollisuuksista, hän lisää.

Kollegoiden kesken

Liiton luottamustehtävissä luodut verkostot ovat voimavara myös Mika Lätille.

– Liitosta olen saanut tuekseni laajan kollegoiden verkoston. Yhdessä ajamme asioita parempaan suuntaa.

Verkostot voivat laajentua jopa kansainvälisiksi, kuten Euroopan teollisuusfarmasistien kattojärjestössä EIPGssä Suomen Farmasialiittoa edustavalla Pasi Peltoniemellä. Peltoniemi on myös liiton teollisuus- ja tukkukaupan neuvottelukunnan jäsen.

– Olemme suunnitelleet yhdessä muun muassa teollisuus- ja tukkukaupan parissa työskenteleville kohdistettuja koulutustilaisuuksia, Peltoniemi sanoo.

Korona-aika on vain korostanut kollegoiden tapaamisen tärkeyttä. Sen on viimeisen puolentoista vuoden aikana huomannut Etelä-Pohjanmaan aluejohtoryhmää vuodesta 2018 asti vetänyt Anneli Suopelto.

– Tarvitsemme taas ensi vuonna aluejohtoryhmäämme uusia farmasian ammattilaisia tuomaan uusia ideoita, Suopelto kannustaa.