Parempaa palkkaa

Vuoden 2019 palkkakyselyn mukaan teollisuuden ja tukkukaupan parissa työskentelevät ovat tyytyväisimpiä palkkaansa. Kunta-alalla 42 prosentilla vastaajista palkkausta on tarkistettu kuluneen vuoden aikana. Sen sijaan apteekkisektorilla farmaseuttien mediaanipalkat jopa laskivat, vaikka suurin osa saa taulukkopalkkaa parempaa liksaa.

Yhdessä, enemmän ja suunnitelmallisemmin

Farmasian alan ammattilaiset ovat valmiita käyttämään omaa aikaansa osaamisen kehittämiseen, mutta myös työnantajalta odotetaan sitoutumista. Vain noin kolmanneksessa työpaikoista osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista.