Farmaseuttinen osaaminen näkyväksi

Julkinen keskustelu lääkehuollosta apteekkeihin liittyen koskee usein esimerkiksi apteekkijärjestelmän rakennetta tai kilpailun elementtejä järjestelmässä. Vähemmän huomiota saa toimivan lääkehuollon keskeinen peruspilari: lääkehuollon ja farmasian alan osaaminen ja ne monet kohdat, jossa tätä tarvitaan. Riippumatta lääkehuollon järjestämisen tavasta tarve farmasian alan osaamiselle ja sen hyödyntämiselle ei häviä mihinkään.

Onneksi osaaminen on kuitenkin tunnistettu päivänkuohujen pinnan alla. Yksi osoitus tästä on rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman maaliskuussa julkistettu loppuraportti.

Niin ikään Sitra on tarkastellut sote-kustannusten jakautumista erilaisten palvelupakettien kautta. Yksi palvelupaketeista oli lääkehuolto. Sen läpivalaisun johtopäätöksenä Sitra totesi, että lääkehoito on merkittävä osa sote-palveluita sekä kustannuksilla että asiakasmäärillä mitattuna. Tästä seuraa, että lääkehoitoa ei ole enää varaa tarkastella erillään muista sote-palveluista.

Lääkehuolto ja siihen liittyvä osaaminen onkin keskeinen osa keskusteltaessa koko sote-palvelujärjestelmästämme, sen kustannuksiin vaikuttamisesta ja hyvinvoinnin lisäämisestä. Silti joskus tuntuu, että lääkealan osaaminen ja sen merkitys osana sote-järjestelmää jää syrjään.

Farmasian alan painoarvon nostamiseksi olisi hyvä lisätä näkyvyyttä ja tuoda esiin toimenkuvan moninaisuutta ja potentiaalia. Ja tietysti hyödyntää sitä osaamista entistäkin vahvemmin. Mutta miten?

Olisiko mahdollista tuotteistaa enemmän farmaseuttista osaamista? Olisiko asiakkaiden helpompi hahmottaa osaamisen hyödyntämistä, jos se konseptoidaan selkeästi ja sitä tarjotaan laajasti?

Esimerkkeinä palveluista tulevat mieleen lääkehoidon tarkistukset niin yksittäisillä ihmisillä kuin laajempana palveluna, lääkekasvatuksen tarjoaminen kouluille osana terveysopetusta tai lääkityksen neuvonta yleisten sairauksiemme, kuten astman tai diabeteksen, suhteen – ja miksei vaikka yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Uskon, että parhaat eväät ja ideat tähän keskusteluun löytyvät itse tekijöiltä – farmaseuteilta ja proviisoreilta. Punnittuja terveisiä voimme viedä eteenpäin laajalla rintamalla, myös Akavan avustuksella. Toivotankin innovatiivisuutta ja luovuutta niin kahvipöytäkeskusteluihin kuin erilaisiin työryhmiin asian tiimoilta.